Album de Jacques Poli di Pizzica'caggiu


[précédente] [Index]  


Anne-Marie, Joséphine et Jean-Baptiste Poli di Pizzica'caggiu, août 1934
Anne-Marie, Joséphine "Ghjasirtina" et Jean-Baptiste Poli di Pizzica'caggiu, août 1934