Album photos de Brigitte et Jean Henri Pinna


  [album] [suivant]


Photo de classe 1949/50
Photo de classe 1949/50

Premier rang, de gauche à droite :
Louise di Pompa Ambroggi, Louise Magnavacca, Mathilde di Boccacia Natali, Marie Jeanne Pardon, Thérèse Benedetti, Marie Diane dite Mimi di Jérôme Natali, Emile Mary

Second rang, de gauche à droite :
Jacques di Jules Coccu Lucchini, Tony di Palucciu Benedetti, Paul di Pompa Ambroggi, Antoinette di Barraca Benedetti, Françoise Natali, Mathilde di Mirabeau Ambroggi, Jojo Lucchini

Troisième rang, de gauche à droite :
Jean Pierre di Jules Coccu Lucchini, Donat dit Dédé di Pagliete Tomasini, [Marcel Magnavacca ?], Mathieu di Pompa Ambroggi, Vincent di Vinture Chiaroni, Jojo di Petanieddu Ribeddu Santarelli